שירותים הניתנים ללקוחות החברה כוללים את ניהול זירת הפעילות בממשקים

של הלקוח עם הציבור איתו הוא מעוניין לנהל שיח חיובי וניהול תדמית:

ייעוץ בתקשורת שיווקית ועיצוב דעת קהל מול מובילי דעה

ניהול משברים תקשורתיים

ניהול תדמית וקשרי עיתונות

גיבוש אסטרטגיה תקשורתית ממנה נגזרת תוכנית פעילות יחסי ציבור

ייעוץ מול גורמי ממשל ורגולציה

תקשורת זרה, ותקשורת מגזרית

תקשורת פנים ארגונית

ייעוץ במדיה חברתית ובדיגיטל