שירותים הניתנים ללקוחות החברה כוללים את ניהול זירת הפעילות בממשקים

של הלקוח עם הציבור איתו הוא מעוניין לנהל שיח חיובי וניהול תדמית:

גיבוש אסטרטגיה תקשורתית ממנה נגזרת תוכנית פעילות יחסי ציבור

ניהול תדמית וקשרי עיתונות

ניהול משברים תקשורתיים

ייעוץ בתקשורת שיווקית ועיצוב דעת קהל מול מובילי דעה

ייעוץ במדיה חברתית ובדיגיטל

תקשורת פנים ארגונית

תקשורת זרה, ותקשורת מגזרית

ייעוץ מול גורמי ממשל ורגולציה