פרסומים

אמירת אמת בפוליטיקה - ישראל היום 

איך ניצלנו מהשלום - ישראל היום

המשטרה כשלון שלנו - ישראל היום

הראיון הצפוי מכל - ישראל היום

חיכינו עד בוש - ישראל היום

כשלון פי"זה שייך להורים - ישראל היום

משא ומתן ים תיכוני - ישראל היום

מילים במקום טילים - ישראל היום

צל"ש או טר"ש - ישראל היום

Site by Daga

© 2014 פרסי-צדוק | קוצ'יק | טריואקס כל הזכויות שמורות