שירותים הניתנים ללקוחות החברה כוללים את ניהול זירת הפעילות בממשקים

של הלקוח עם הציבור איתו הוא מעוניין לנהל שיח חיובי וניהול תדמית:

ייעוץ בתקשורת שיווקית ועיצוב דעת קהל מול מובילי דעה

ייעוץ מול גורמי ממשל ורגולציה

ניהול משברים תקשורתיים

תקשורת זרה, ותקשורת מגזרית

ניהול תדמית וקשרי עיתונות

תקשורת פנים ארגונית

גיבוש אסטרטגיה תקשורתית ממנה נגזרת תוכנית פעילות יחסי ציבור

ייעוץ במדיה חברתית ובדיגיטל